මට ලියන්න මාතෘකාවක් හිතාගන්න බැහැ..


මල්ලිගේ ආගමන කතාව කිව්වට පස්සෙ මට සින්ඩිය පැත්තෙ රවුමක් ගහන්න වෙලාවක් නැති වෙච්ච හැටි?..... සින්ඩියේ රවුම් ගහනවා තියා මූනු පොතටවත් ගොඩ වෙන්න බැරි උනා..
ඉතිං පසළොස්වක නිමා වෙලා සඳ ආයෙමත් අමාවක ලබලා...වෙලාවක් කලාවක් නැතුව ආයෙත් කවුලුව ලඟ..

0 comments:

Post a Comment

හඳපානේ ඇවිදිද්දි එක් එක්කෙනාට හිතිච්චි දේ...