හඳක් මෝදු වෙන්න පටන් අරන්....අද වැඩ ඇරිලා ගෙදර එද්දි මං දැක්කා හීනි තීරුවක් වගේ හඳ පළුවක් මෝදු වෙනවා.... "සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා.... වළා රොදක සැඟවිලා..." එහෙම කියන්නෙ කොහොමද? වළාකුළු එකක් වත් නැහැ.. හැන්දෑව උනත් ගිනි කාස්ටකයි..

මොනවා උනත් පුර හඳ පෑව්වහම පොඩි සිසිලක් තියනවා... මියුරු පෙම් කතා උපදින්නෙ එතකොටයි..

අද තමයි මට තෙරුනේ 6 ට ගනින එක මේ තරම් අමරුයි කියලා.මං ............. 149 ට ගනින්න තියනවා කිව්වහම සඳනි මට හිනා වුනා.. ඒ ජනවාරියෙදි.. ඒත් එක පාරටම 149 , හැත්තෑ ගානකට බැස්සෙ මොකද්දෝ අහම්බයකින්... එදත් අපි හිනා වුනා... මෙච්චර හරියක් ආවානම් මම ඉතුරු හයත් කොහොම හරි ගැන ගන්නම්...දින සති මාස අවුරුදු වලින්ම 10ක් කාටත් හොරෙන් ගෙවුනෙ...

0 comments:

Post a Comment

හඳපානේ ඇවිදිද්දි එක් එක්කෙනාට හිතිච්චි දේ...