දින පොත පුර සඳට ලියන්න හිතුනා....

මට හිතුනා මේක දින පොතක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න.. මොකද කොහොම බැලුවත් අපි හැමෝටම සිද්ද වෙන්නෙ එකම දේ... ඔබ මං ගැන කාගෙන් හරි අහලා දැන ගන්නවාට වඩා මම ම කියන එක හොඳයි කියල හිතුනා..

1 comments:

දයියා said...

මමත් මගේ දිනපොත ලියන්න ගත්ත.තාමත් පටන්ගත්ත තැනමයි.එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා.ලියන්න අපි කයවනවා.
සුභ දවසක්

Post a Comment

හඳපානේ ඇවිදිද්දි එක් එක්කෙනාට හිතිච්චි දේ...