සුභම සුභ නව වසරක් වේවා!!!සාමය සතුට රජයන,
අදහස් ඉතිරෙන...
එකිනෙකාගේ සැනසුම සුසුම දැනෙන..
සුභම සුභ නව වසරක් වේවා!!!

4 comments:

රවා said...

සුබ අලුත් අවුරුද්දක වෙවා...

නිදහසේ බ්ලොග් ලිවිම said...

Same to u.!

punchisamanalee said...

සියලු පැතුම් ඉටුවන සිරි සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා……!!!!!

sansarasidu said...

New Thoughts...
New Spirits...
New Hopes...
New Challenges...
May the Blessing of the Sacred Tooth Relic be with You this year...

ලැබුවා වූ සිංහල, දමිළ අළුත් අවුරුද්ද...
සාමය, සතුට සපිරි...
සියළු පැතුම් ඉටුවන සුබ නව වසරක්ම වේවා !!!

Post a Comment

හඳපානේ ඇවිදිද්දි එක් එක්කෙනාට හිතිච්චි දේ...